Poppentheater De Kletskous

Privacy verklaring

Privacybeleid

Privacybeleid van Poppentheater de Kletskous, vastgelegd op 3 september 2019

Poppentheater de Kletskous, gevestigd aan de Londiniumdreef 47, 3962 XX Wijk bij Duurstede

Contactgegevens:
Eigenaar: Lucienne Kuperus
www.poppentheaterkletskous.nl
info@poppentheaterkletskous.nl
telefoon: 0615310061

Toestemming
Poppentheater de Kletskous vindt het belangrijk dat de privacy van bezoekers van de website wordt gewaarborgd. Hieronder kunt u lezen hoe wij hiermee omgaan. Door gebruik te maken van de diensten van Poppentheater de Kletskous of het bezoek aan onze website, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Uw persoonsgegevens en de website van Poppentheater de Kletskous
Poppentheater de Kletskous maakt op de website geen gebruik van cookies, maar kan wel algemene bezoekersdata via Google Analytics ontvangen. Deze informatie bevat data over de activiteiten op onze website, de gebruikte internetbrowser, het besturingssysteem en de locatie van de bezoeker en is bedoeld om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens.
Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, wat vastgelegd is in een bewerkingsovereenkomst. Uw IP-adres laten wij anonimiseren en de verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden. Ook maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de informatie van Google Analytics.
Op sommige webpagina’s zijn er links naar websites van andere partijen. Poppentheater de Kletskous is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites.

Over de persoonsgegevens die wij verwerken
Poppentheater de Kletskous verwerkt enkele persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Deze gegevens worden digitaal bewaard en zullen wij niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

Waarom we gegevens nodig hebben
Poppentheater de Kletskous verwerkt uw (persoons-)gegevens voor de volgende doelen:
Contact met u via e-mail of telefoon om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Relatiebeheer
Facturatie en administratie
Voor dienstverlening in het algemeen
Om onze website te verbeteren

Hoe en hoelang bewaren we uw gegevens
De gegevens bewaren wij digitaal. Om deze gegevens te bereiken is een wachtwoord nodig dat alleen bij Poppentheater de Kletskous bekend is. De gegevens bewaren wij zolang het voor het uitvoeren van ons bedrijf noodzakelijk is.

Het inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens
U heeft altijd het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ons hiervoor mailen.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om een afgesloten overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Beveiliging
Poppentheater de Kletskous is zich bewust van het belang van uw privacy en neemt daarom de bescherming van uw gegevens serieus. Poppentheater de Kletskous verplicht zich passende maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Poppentheater de Kletskous gebruikt een SSL-certificaat voor beveiligde toegang, de formulieren op de website gebruiken een beveiligde verbinding en ook het e-mailverkeer gaat over een versleutelde verbinding. Als u daarover twijfelt, kunt u altijd contact met Poppentheater de Kletskous opnemen.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Het kan daarom nuttig zijn om deze verklaring over ons privacybeleid op een later tijdstip nog eens door te nemen. De datum (zie boven) geeft aan wanneer de laatste wijziging heeft plaatsgevonden

Schuiven naar boven